ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
כיוון מנועי סומפי 220 וולט עם מקלט פנימי

כיוון מנועי סומפי 220V עם מקלט פנימי RTS


כיוון מנועי רדיו 220V עם מקלט פנימי של חברת סומפי בטכנולוגיית RTS 

 כיוון והתאמת מנועי רדיו:

 • כיוון מנועים עם מקלט פנימי
 • קביעת נקודת עצירת ביניים - "my"
 • הפעלת נקודת עצירת ביניים - "my"
 • שינוי נקודת עצירת הביניים - "my"
 • ביטול נקודת עצירת הביניים - "my"
 • שינוי נקודת קצה לאחר שהמנוע כוון
 • מחיקת זיכרון המנוע
 • להוספת שלט נוסף - העתקה בין ערוצים
 • שליטה מרכזית על קבוצת מנועי סומפי
 • הפעלה עם שלט חדש, במקום שלט שאבד
  1. שלט טליס 4 של סומפיכיוון מנועי סומפי RTS עם מקלט פנימי מתבצע באמצעות שלט מתאים.
   בחר את הערוץ הרצוי בשלט רב ערוצים.
   השלט לדוגמה בתמונה הינו שלט טליס 4 של סומפי.
   הכפתור בתחתית השלט הינו כפתור בורר הערוצים.
   4 הנורות מעל הבורר מציינות 4 ערוצים שונים.
   ערוץ חמישי הינו ערוץ בו כל הנורות דולקות.
  2.  

    

   כיוון מנועי סומפי שלב 2
  3. לחץ לחיצה ממושכת בכפתורי עליה וירידה בעת ובעונה אחת עד לקבלת שליטה על המנוע.
   עם שיחרור הכפתורים יעבוד המנוע בפולסים.
  4.  

    

   כיוון מנועי סומפי שלב 3
  5. בדוק את כיוון סיבוב המנוע:
   בלחיצה על הכפתור העליון של השלט, הוילון/תריס או הסוכך אמור לעלות, ובלחיצה למטה לרדת.
   א - במידה וכיוון המנוע בסדר, עבור לשלב “ 4”.
   ב - במידה וכיוון המנוע הפוך, לחץ על לחצן עצור, "my" (ראה תמונה) עד לתגובת המנוע.
   המנוע ישנה את כיוון הסיבוב באופן אוטומטי.
   שחרר ועבור לשלב “ 4”.
  6.  

    

   כיוון מנועי סומפי שלב 4
  7. לקביעת נקודת העצירה התחתונה, הורד את הוילון/תריס או הסוכך לנקודה הרצויה ע”י לחיצה על לחצן ירידה של השלט.
  8.  

    

   כיוון מנועי סומפי שלב 5
  9. בנקודה התחתונה הרצויה, לחץ על לחצני עצור ועליה ביחד (ראה תמונה), הוילון/תריס או הסוכך יעלה באופן עצמאי.
   שחרר את כפתורי השלט.
  10.  

    

   כיוון מנועי סומפי שלב 6
  11. עצור את הוילון/תריס או סוכך בנקודה העליונה הרצויה ע”י לחיצה על לחצן עצור (ראה תמונה) בשלט.
  12. כאשר הוילון/תריס או סוכך נמצא בנקודה העליונה ניתן לבצע כיוון עדין ע”י לחיצה למטה או למעלה (המנוע יעבוד בפולסים).
  13.  

    

   כיוון מנועי סומפי שלב 8
  14. על מנת לקבוע את נקודת העצירה העליונה שנבחרה, לחץ על לחצני עצור וירידה ביחד,
   הוילון/תריס או סוכך ירד באופן עצמאי ויעצור בנקודת עצירה התחתונה .
   חשוב לא לעצור את המנוע באמצע!!!
   לשחרר כפתורים
  15.  

    

   כיוון מנועי סומפי שלב 9
  16. לסיום קביעת נקודות הקצה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן עצור (ראה תמונה) עד לתגובת המנוע.
   לאחר מכן – שחרר את הכפתור.
  17.  

    

   כיוון מנועי סומפי שלב 10
  18. לקביעת הערוץ הנבחר, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הפרוגרם בצד האחורי של השלט עד לקבלת תגובה.
   לאחר התגובה שחרר את הכפתור. מרגע זה המנוע מכוון!
   

  לראש הדף

  קביעת נקודת עצירת ביניים - "my"

   

   

   כיוון מנועי סומפי שלב 9
  1. עצור את הוילון/תריס או סוכך בנקודה בה אתה מעוניין ליצור עצירת ביניים.
   לחץ לחיצה ממושכת על לחצן עצור ("my"-ראה תמונה) עד לקבלת תגובה מהמנוע.
   לאחר התגובה - הנקודה נשמרה. שחרר את הכפתור.
   

   

  הפעלת נקודת עצירת ביניים - "my"

   

   

   כיוון מנועי סומפי שלב 9
  1. בכל נקודה בה הוילון, התריס או הסוכך ימצא במצב סטטי (ללא תנועה), לחיצה קצרה על לחצן עצור ("my"-ראה תמונה) תפעיל את הוילון/תריס או סוכך אל נקודת עצירת הביניים שנבחרה.
   

  לראש הדף

   

  שינוי נקודת עצירת הביניים - "my"

   

   

  כדי לשנות את מיקום נקודת עצירת הביניים:
   כיוון מנועי סומפי שלב 9
  1. לחץ על השלט (לירידה או עליה) עד אשר הוילון/תריס או סוכך יגיע לנקודה המועדפת החדשה.
  2. לחיצה ממושכת על כפתור עצור ("my"-ראה תמונה) עד לקבלת תגובה.
  3. נקודת עצירת ביניים חדשה הוגדרה.
   

   

  ביטול נקודת עצירת הביניים - "my"

   

   

  1. לחיצה קצרה על כפתור עצור ("my"-ראה תמונה) כשהוילון, תריס,או סוכך  לא נע כדי שיגיע לנקודת עצירת הביניים הקיימת. חשוב לאפשר למנוע לעצור לבד.
  2. לחיצה ממושכת על כפתור עצור ("my"-ראה תמונה) עד לקבלת תגובה ואז לשחרר את הכפתור.
  3. נקודת עצירת הביניים בוטלה.
   

  לראש הדף

  שינוי נקודת קצה לאחר שהמנוע כוון

   

   

  אחרי שמנוע הוילון, תריס או הסוכך מכוון יש אפשרות לבצע שינויים בנקודות הקצה. השלבים בהוראות מתאימים לשרטוט משמאל לימין.
  1. לחץ עליה או ירידה כדי להגיע לנקודת הקצה הקיימת. הוילון/תריס/סוכך  חייב לעצור לבד בנקודת הקצה.
  2. כאשר הוילון/תריס/סוכך  בנקודת הקצה, לחץ על לחצני עליה וירידה ביחד למשך 5 שניות עד שהמנוע מגיב.
  3. המנוע נמצא במצב “לימוד” לכן המנוע עובד בפולסים, לחץ עליה או ירידה על מנת לקבוע את נקודת הקצה החדשה.
  4. לאחר שהגעת לנקודת הקצה הרצויה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן עצור עד לקבלת תגובת המנוע.
  5. כעת המנוע מכוון לנקודה החדשה ועובד ללא פולסים.
  6.  

    

  שינוי נקודת עצירת מנוע לאחר שכוון

  כיוון מחדש של מנוע סומפי RTS לנקודת עצירה עליונה, הפעולות בתרשים משמאל לימין
   

  לראש הדף

  למחיקת זיכרון המנוע

   

   

  בתהליך כיוון, במידה ואנו מעוניינים לכוון מנוע סומפי מחדש יש ללחוץ על פרוגרם בגב השלט עד לקבלת תגובה של המנוע.
  לחיצה זו נועלת את התכנות של המנוע
  1. כבה את אספקת החשמל למנוע למשך 2 שניות.
  2. ספק מתח חשמלי למנוע למשך 10 שניות.
  3. כבה את אספקת החשמל למנוע למשך 2 שניות.
  4. ספק חשמל למנוע (בשלב זה הוילון/תריס/סוכך ינוע באופן עצמאי).
  5. לחץ על לחצן הפרוגרם בשלט למשך 10 שניות רצוף.
   במהלך הלחיצה המנוע ייתן 2 תגובות (עלייה-ירידה קצרה - פעמיים).
   
  למחיקת זיכרון מנוע רדיו אלחוטי של סומפי
   
   שים לב:
  1. הלחצן העגול בשלט הרב ערוצי משמש כבורר ערוצים.
  2. בשעת תכנות המנועים, יש לחבר מנוע אחד בלבד לחשמל.
  3. בדוק היטב שאתה נמצא בערוץ המתאים במקרה של שלט רב ערוצי.
  4. יש להשתמש בתקע בשעת כיוון המנוע.
  5.  

   לראש הדף

   

   

  להוספת שלט נוסף - העתקה בין ערוצים

   

   

  1. כיוון מנועי סומפי שלב 10לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הפרוגרם בשלט ששולט על המנוע עד שהמנוע יגיב. שחרר את הלחצן לאחר התגובה.
  2. כיוון מנועי סומפי שלב 10לחץ לחיצה קצרה על לחצן הפרוגרם בשלט החדש עד שהמנוע יגיב. שחרר את הלחצן לאחר התגובה.
  3. כעת השלט החדש קודד.
   

  לראש הדף

  שליטה מרכזית על קבוצת מנועי סומפי

   

   


   1 - וילון 2 - תריס 3 - צלון 4 - סוכך
   וילון גלילה חשמלי  תריס חשמלי  צלון חשמלי  סוכך חשמלי
   בדוגמא שלנו יש 4 מוצרים חשמליים שנשלטים לחוד ע“י שלט רב-ערוצי.
  ערוץ 1 שולט על וילון גלילה חשמלי - 1, ערוץ 2 על תריס חשמלי - 2, ערוץ 3 על צלון חשמלי - 3
  וערוץ 4 על סוכל חשמלי - 4.
  בשלט קיים ערוץ 5 (כאשר כל הנוריות בשלט דולקות) פנוי.
  ערוץ זה נתכנת  כערוץ מרכזי שישלוט על כל הקבוצה ביחד.
  השיטה פשוטה ומבוססת על מה שהוסבר קודם - העתקה בין ערוצים.
  שים לב - מעבר בין הערוצים נעשה ע“י הלחצן העגול למטה בשלט ומשמש כבורר בין הערוצים.
  איך מתכנתים שליטה מרכזית?שליטה מרכזית על מנועי סומפי
  1. בחר את ערוץ 1 בשלט ולחץ על הפרוגרם עד לקבלת תגובה מוילון הגלילה - 1.
  2. בחר את ערוץ 5 בשלט ולחץ לחיצה קצרה על הפרוגרם עד לקבלת תגובה מוילון הגלילה - 1.
  3. כעת ערוץ 5 כבר שולט על מוילון הגלילה - 1, יש לבדוק.
  4. בחר את ערוץ 2 בשלט ולחץ על הפרוגרם עד לקבלת תגובה מהתריס - 2.
  5. בחר את ערוץ 5 בשלט ולחץ לחיצה קצרה על הפרוגרם עד לקבלת תגובה מהתריס - 2.
  6. כעת ערוץ 5 כבר שולט על וילון גלילה - 1 ותריס - 2, יש לבדוק.
  7. בחר את ערוץ 3 בשלט ולחץ על הפרוגרם עד לקבלת תגובה מצלון - 3.
  8. בחר את ערוץ 5 בשלט ולחץ לחיצה קצרה על הפרוגרם עד לקבלת תגובה  מצלון - 3.
  9. כעת ערוץ 5 כבר שולט על וילון,תריס וצלון 1-2-3, יש לבדוק.
  10. בחר את ערוץ 4 בשלט ולחץ על הפרוגרם עד לקבלת תגובה מהסוכך - 4.
  11. בחר את ערוץ 5 בשלט ולחץ לחיצה קצרה על הפרוגרם עד לקבלת תגובה מהסוכך - 4.
  12. כעת ערוץ 5 כבר שולט על כל הקבוצה וילון,תריס,צלון וסוכך 1-2-3-4, יש לבדוק.
   

  לראש הדף

  הפעלה עם שלט חדש


  השלט הלך לאיבוד?
  ניתן להפעיל את הוילון, תריס, סוכך עם שלט חדש.
   

   

  1. נתק את הספקת החשמל למשך 2 שניות.
  2. ספק מתח חשמל למנוע למשך 10 שניות.
  3. נתק את הספקת החשמל למשך 2 שניות.
  4. ספק מתח חשמל למנוע (בשלב זה הוילון,תריס או הסוכך ינוע באופן עצמאי).
  5. לחץ על לחצן הפרוגרם בגב השלט עד לקבלת תגובה אחת ושחרר את הפרוגרם מיד.

  הפעלת שלט חדש במקום שלט שאבד
  כעת השלט החדש שולט על הוילון, תריס או הסוכך.
   

   

  לדפים נוספים של חברת סומפי:

   

  לראש הדף

  מרכז מידע והדרכה:
  מוצרים
  יצרנים ומותגים באתר
  הפעלה חשמלית
  מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
  התקנה ותיקונים
  ניקוי ואחזקה