ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
שלט רחוק טליס 16

שלט רחוק טליס 16 ערוצים Telis 16 RTS של סומפי - Somfy

שלט רחוק טליס 16 טליס 16 RTS
יחידת שלט רחוק בעלת 16 ערוצים
לשליטה והפעלה של וילונות, צלונים, תריסים, סוככים ושערי חניה.
 

 

שלט רחוק טליס 16 שלט פשוט ונוח לשימוש ותיפעול
של כל פתחי הבית.
 

 

שלט רחוק טליס 16שלט רחוק טליס 16
 

 

שלט רחוק טליס 16תכנות פשוט וקל
טליס 16 קל לתכנות בדומה לטליס 4 RTS
מאפשר יצירת 16 קבוצות להפעלת מוצרים שונים ביחד או בנפרד.
לדוגמא: וילונות וצלונים לפי חדרים שונים,
תריסים, סוככים ושער חניה.
ביציאה מהבית ניתן ליצור קבוצה לסגירת כל המוצרים או חלקם לפי העדפותיך.
 

 

מפרט טכני לשלט טליס 16 ערוציםמפרט טכני טליס 16
מסך גדול, המפרט את כל המידע ומאפשר קריאה נוחה. ניתן להקצות לכל ערוץ שם, סמל ו/או מספר.
 

 

צג טליס 16
מסך לדוגמא
ALL - סגירה או פתיחה של כל המוצרים החשמליים.
ROOF - תריסים בקומת גג.
FLOOR - וילונות וצלונים בקומת קרקע.
SCREEN - מסכי הקרנה וכדומה.
 

 

צג טליס 16
סמל אישי
ניתן להגדיר בשם ובסמל כל קבוצת מוצרים ולאתר אותה בלחיצה מהירה.
 

 

בלעדי לסומפי מתג my - נקודת העצירה שלך לחצן ה”my” בשלט
שימוש בלחצן זה מאפשר תכנות נקודת ביניים המועדפת על המשתמש לקבוצת מוצרים.
ניתן להפעיל את הנקודה בכל שלב בה קבוצת המוצרים נמצאת ולהביאה למצב הרצוי.
 

 

טליס 16 RTS קיים בשני צבעים לבן (Pure) וצבע כסף (Silver).
צבע א טליס 16צבע ב טליס 16
 

 

הוראות הפעלה שלט רחוק טליס 16 Telis


1. מבוא
השלט-רחוק מדגם Telis 16 RTS מאפשר שליטה על עד 16 מורצים חשמליים או קבוצות של מוצרים חשמליים תוך שימוש בטכנולוגיית האלחוט של סומפי, טכנולוגיית RTS - Radio Technology Somfy.
2. בטיחות
2.1 . בטיחות ואחריות
קרא מדריך זה בקפידה לפני התקנה של המוצר והשימוש בו.
את מוצר סומפי זה חייב להתקין מתקין מקצועי בתחום פתרונות ההנעה לבית, ומדריך זה נועד עבורו.
יתרה מכך, על המתקין לציית לכל התקנים והחקיקה העדכניים במדינה שבה מותקן המוצר, ולדווח ללקוחותיו על תנאי התפעול והתחזוקה שלו.
כל שימוש במוצר מחוץ לתחומי השימוש שנקבעו ע"י סומפי אסור בהחלט. שימוש כזה יבטל את כתב האחריות ויפטור את סומפי מכל אחריות, וכך הדבר גם ביחס לכל אי-ציות להוראות המופיעות להלן.
לפני תחילת ההתקנה, יש לבדוק את תאימות מוצר זה לציוד ולאביזרים הקשורים אליו.
2.2 הנחיות בטיחות ספציפיות
אין לשפוך נוזלים כלשהם על המוצר או לטבול אותו בתוך נוזל.
אין להשתמש במוצרים או בחומרי ניקוי שוחקים לצורך ניקוי המוצר.
 

 

3. ערכת Telis 16 RTS

הוראות הפעלה A טליס 16 תרשים A
 כמותתיאור  
 1  Telis 16 RTS  a
 1  מעמד לקיר  b
 1  ערכת ברגים  c
 2  סוללות AAA-(LR3)  d
 

 

4. תאור מפורט Telis 16 RTS
הוראות הפעלה B טליס 16
תרשים B
 • a מספר הערוץ שנבחר ( 1... 16)
 • b תמונה המייצגת את הערוץ שנבחר
 • c סמל 'סוללה חלשה'
 • d מצב הגדרות פעיל
 • e שם הערוץ שנבחר
      (7 תווים אלפביתיים וספרה אחת)
 • f לחצן בחירה
 • g לחצני ניווט
 • h לחצן (העלאה, הפעלה, פתיחה, מיקום והגברת עוצמת התאורה או החימום)
 • i לחצן 'my' (עצירה, מעבר למצב המועדף )
 • j לחצן (הורדה, כיבוי, סגירה, מיקום והפחתת עוצמת התאורה או החימום)
 • k לחצן PROG
 • l מכסה הסוללה
 •  

   

  5. הכנה להפעלה
  לפני השימוש ב-Telis 16 RTS, אנו ממליצים לתכנת כל מנוע מראש באמצעות נקודת שליטה אינדיווידואלית מסוג Telis 1 RTS ולקבוע את נקודות הקצה של כל מנוע.
  עם זאת, ניתן להשתמש ב - Telis 16 RTS לצורך הכנסת מנועים לפעולה, כמו בכל שלט-רחוק מסוג RTS (כוונון נקודות קצה...).
  מדריך זה מתאר הכנסה לפעולה באמצעות נקודת שליטה אינדיווידואלית מסוג RTS, כגון Telis 1 RTS.
  להכנסה לפעולה באמצעות נקודת שליטה אחרת מסוג RTS, יש לעיין במדריך המתאים למשתמש.
   

   

  5.1 התקנת הסוללות

  הוראות הפעלה C טליס 16תרשים C
 • הסר את מכסה הסוללה מגב ה - Telis 16 RTS.
 • הכנס את שתי סוללות AAA (LR3) על פי הקוטביות המצוינת.
 • החזר את מכסה הסוללה לגב ה-Telis 16 RTS לעולם אין להשתמש בסוללות נטענות.
  החלף את הסוללות כאשר בתצוגה מופיע הסימן (c).
 •  

   

  5.2 הוספה/מחיקה של Telis 16 RTS

  הוראות הפעלה D טליס 16 תרשים D
  במקרה הצורך, הער את ה - Telis 16 RTS על ידי לחיצה על לחצן כלשהו.
  1) לחץ על לחצן PROG ב- Telis 1 RTS עד שמוצר הקצה ינוע קדימה ואחורה.
  2) השתמש בלחצני הניווט (g) כדי לבחור את הערוץ ב-Telis 16 RTS שאותו יש לתכנת.
  3) לחץ לחיצה קצרה על לחצן k) PROG ב -Telis 16 RTS :
  מוצר הקצה ינוע קדימה ואחורה, וה- Telis 16 RTS יתוכנת או יימחק.
   

   

  5.3 התאמה אישית של ערוצים

  תרשים E
  בחירת ערוץ
  1) השתמש בלחצני הניווט (g)כדי לבחור את הערוץ ב-Telis 16 RTS אותו יש להתאים אישית.
  בחירת תמונה המייצגת ערוץ
  2) לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הבחירה (f) עד אשר בתצוגה יופיע "SET" (d): כעת מופעל מצב "SET".
  3) בחר בתמונה שברצונך להציג באמצעות לחצני הניווט (g).
  4) לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבחירה (f) כדי לאשר, והמשך לשלב "שיום הערוץ".

  שיום הערוץ
  5) בחר במיקום התו שברצונך לערוך באמצעות לחצני הניווט (g): המקף המהבהב מתייחס לתו שאותו רוצים לערוך.
  6) לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבחירה (f) כדי לערוך את התו הנמצא במיקום זה.
     7 התווים הראשונים הם אלפביתיים (Z עד A) והתו האחרון הוא ספרה ( 0 עד 9).
  7)התו יהבהב כעת: לחץ על לחצני החיצים (g) כדי לבחור תו אחר.
  8)לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבחירה (f) כדי לשמור את התו המוצג, והמשך לתו הבא.
  9) חזור על שלבים 5 עד 8 עבור כל אחד מהתווים בשם הערוץ.
  10) לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הבחירה (f) עד שבתצוגה כבר לא יופיע "SET" (d): כעת מבוטל מצב "SET".
  התאמות אישיות נוספות
  11) חזור על שלבים 1 עד 10 עבור ערוץ נוסף שברצונך להתאימו אישית.

  הוראות הפעלה E טליס 16
   

   

  6. התקנת שלט טליס 16
  תרשים F
  בדוק את טווח שידור האלחוט לפני חיבור מעמד Telis 16 RTS למקומו.
  טווח האלחוט הוא 20 מ' דרך שני קירות בטון.
 • בחר מיקום למעמד הקיר.
 • סמן את מיקומי הברגים (מרווח אנכי: 40 מ"מ).
 • קדח חורים ולאחר מכן חבר את המעמד לקיר בעזרת הברגים (השתמש בדיבלים במקרה הצורך).
 • חבר את מכסה הבורג.
 • השימוש ביישומי אלחוט (כגון אוזניות סטריאו אלחוטיות) הפועלים באותו תדר עלול לגרום להפרעות ולפגוע בביצועי המוצר.
  לעולם אין להתקין את Telis 16 RTS על או ליד משטחי מתכת מכיוון שהדבר עלול לגרום להקטנת טווח השידור האלחוטי.

  הוראות התקנה שלט טליס 16
   

   

  7. שימוש בשלט טליס 16
  תרשים G
  במקרה הצורך, הער את ה-Telis 16 RTS על ידי לחיצה על לחצן כלשהו.
 • השתמש בלחצני החיצים (g) כדי לבחור את הערוץ ב-Telis 16 RTS שבו ברצונך להשתמש.
 • לחץ לחיצה קצרה על לחצי עליה, "my" או ירידה לפי הפעולה הרצויה.
 • לאחר שנקודת האמצע תוכנתה ומוצר הקצה נעצר: לחץ לחיצה קצרה על "my": מוצר הקצה, או קבוצת מוצרי הקצה, פועלים כעת במצב המועדף (my).

 • הוראות התקנה שלט טליס 16
   

   

  8. עצות והמלצות
  שאלות אודות Telis 16 RTS?
   הבעיה גורמים אפשריים פתרונות
   המוצר שנבחר אינו מגיב כלל כאשר לוחצים על אחד הלחצנים בשלט-רחוק.
   הסוללות חלשות.  החלף את הסוללות
   השלט-רחוק אינו מתוכנת.  ראה בפרק הוספה/מחיקה של Telis 16 RTS
   ציוד רדיו/אלחוט חיצוני מפריע לקליטת האלחוט  כבה את ציוד הרדיו/ אלחוט בסביבה
   

   

  9. נתונים טכניים
   תדר רדיו  433.42 מגה-הרץ
   דירוג הגנה  IP 30
   טמפרטורת הפעלה  0°C  עד C° 60+
   ממדי השלט-רחוק  145X47X18 מ"מ
   אספקת מתח  2 סוללות  LR3 AAA
   יש להפריד את הסוללות מסוגי האשפה האחרים ולמחזר אותן במתקן המיחזור המקומי.
   

   

  מרכז מידע והדרכה:
  מוצרים
  יצרנים ומותגים באתר
  הפעלה חשמלית
  מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
  התקנה ותיקונים
  ניקוי ואחזקה