ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
וילונות פלדים בננה

תפירת וילונות בד עם פלדים בננה - צלון


וילון פלדים בננהוילון פלדים בננה
וילון קפלים בצורת בננה בראש הוילון.
מק"ט מוצר ויחס בד
8410
- יחס בד פי - 2.
8411 - יחס בד פי - 2.5.
8412 - יחס בד פי - 3.
 

 

מרחק בין קפלים 90-110 ס"מ.
גובה שטייף סטנדרטי 100 מ"מ עטוף בגב.
מכפלדת בצדדים 25 מ"מ.
מכפלת תחתונה 100 מ"מ.
8151 - פתיחה לצד אחד.
8152 - פתיחת אמצע.
 

 

מסילות ומתלים לוילונות פלדים בננה

 

 

מסילה A ופטריה מסוג מחוזקמסילה ופטריה לוילון פלדים בננה
מק"ט המסילה 8190803.
מק"ט הפטריה 8190807.
 

 

מסילה F ופטריה מסוג 2 חוריםמסילה F לוילון פלד בננה
מק"ט המסילה 8190802.
מק"ט הפטריה 8190809.
 

 

מסילה H ופטריה מסוג 2 חוריםמסילה H לוילון פלד בננה
מק"ט המסילה 8190800.
מק"ט הפטריה 8190809.
 

 

מסילה חשמלית M100/500 ופטריה סיומת משולשמסילה חשמלית M100/500 לוילון פלד בננה
מק"ט המסילה 8511000.
מק"ט הפטריה 8511304.
 

 

מסילה חשמלית M300 ופטריה מסוג סטנדרטמסילה חשמלית M300 לוילון פלד בננה
מק"ט המסילה 8521401.
מק"ט הפטריה 8521208.
 

 

הגדרת רוחב לוילונות פלדים בננה

 

 

בהקלדה, הזמנה - רוחב המסילה הוא הרוחב הקובע
רוחב נוסחה טולרנס
רוחב מסילה (מקצה לקצה) רוחב חלון או פתח + תוספת על פי שיקול דעת של המודד +/-2 מ"מ
רוחב וילון מוגמר בראש הוילון  במסילה ידנית רוחב המסילה + 2% מרוחב המסילה +3% -0% 
במסילה חשמלית/משיכה רוחב מסילה
+ 2% מרוחב המסילה + 10 ס"מ
רוחב וילון מוגמר
במכפלת תחתונה של הוילון
רוחב מסילה כפול יחס בד פחות מכפלות צד +/-5%
אורך משקולת במכפלת תחתונה
של הוילון
רוחב מסילה כפול יחס בד +5% +/-1%
 

 

הגדרת גובה לוילונות פלדים בננה

וילון שמכסה מסילה הוא סטנדרטי.
וילון לא מכסה מסילה אופציונלי OPTION 8405.
חישובי הפחתות יעשו ע"י המודדים והסוכנים.
 

 

בהקלדה, הזמנה - גובה וילון הוא מקצה עליון עד לקצה תחתון
גובה וילון ( מ"מ) טולרנס
עד 2700 ±5
2701-4000 ±10
מעל 4000 ±20
 

 

מיקום קשת סיכה והפחתות לוילונות פלדים בננה

 

 

סטנדרט מכסה מסילה
סוג מסילה סוג פטריה
מיקום קשת סיכה-קצה בד (מ"מ)
A מחוזק 30
F שני חורים 25
H שני חורים 45
משיכה מסילה לא קבועה 35
חשמלית M100/500 סיומת משולש 45
חשמלית M300 סטנדרט 35
 

 

אופציה 8405 לא מכסה מסילה
סוג מסילה סוג פטריה מיקום קשת סיכה
-קצה בד (מ"מ)
חישוב הפחתת גובה
המסילה (מ"מ)
A מחוזק 5 25
F שני חורים 5 20
H שני חורים 5 45
משיכה מסילה לא קבועה 5 30
חשמלית M100/500 סיומת משולש 5 35
חשמלית M300 סטנדרט 5 30
 

 

אופציה 8406 נושק תחתית המסילה
סוג מסילה סוג פטריה מיקום קשת סיכה
-קצה בד (מ"מ)
חישוב הפחתת גובה
המסילה (מ"מ)
A מחוזק 5 25
F שני חורים 15 15
H שני חורים 15 35
משיכה מסילה לא קבועה 5 30
חשמלית M100/500 סיומת משולש 15 25
חשמלית M300 סטנדרט 10 30
 

 

סיכות לתליית וילונות פלדים בננה

 

 

סיכה לוילון פלדים בננהסיכה 8190810 לוילון פלד בננה
מק"ט 8190811.
 

 

סיכה לוילון פלדים בננהסיכה 40030119 לוילון פלד בננה
מק"ט 40030119.
 

 

סיכה לוילון פלדים בננהסיכה 8190811 לוילון פלד בננה
מק"ט 8190811.
 

 

סיכה לוילון פלדים בננהסיכה 43330093 לוילון פלד בננה
מק"ט 43330093.
 

 

סיכה לוילון פלדים בננהסיכה 8020771 לוילון פלד בננה
מק"ט 8020771.
 

 

אביזרי התקנה לוילונות פלדים בננה

 

 

זוויות הרחקה למסילה דגם Aזוויות התקנה לקיר למסילה A וילון פלדים בננה
הזוייות במידות 4-12 ס"מ.
מק"ט 8190806 משתנה לפי המידה המתאימה.
 

 

מסילה A מורכבת עם אביזרמסילה A עם זווית לוילון פלדים בננה
מתאים להתקנה לקיר.
 

 

אביזר תקרה למסילה Aאביזר תקרה למסילה A לוילון פלדים בננה
ניתן להשיג בצהע לבן.
מק"ט 8190805
 

 

אביזר תקרה מחובר למסילה Aאביזר תקרה עם מסילה A לוילון פלדים בננה
 

 

אביזר תקרה למסילה חשמלית M-300אביזר תקרה למסילה M-300 לוילון פלדים בננה
 

 

אביזר תקרה מחובר למסילה חשמלית M-300אביזר תקרה עם מסילה M-300 לוילון פלדים בננה
 

 

אביזר תקרה למסילה חשמלית M-100/500אביזר תקרה למסילה M100/500 לוילון פלדים בננה
מק"ט 8511411 .
 

 

אביזר תקרה מחובר למסילה חשמלית M-100/500אביזר תקרה עם מסילה M100/500 לוילון פלדים בננה
 

 

אביזר תקרה סמוי למסילה חשמלית M-100/500אביזר תקרה סמוי  למסילה חשמלית M-100/500
מק"ט 8511406.
 

 

מסילה חשמלית M-100/500 מורכבת עם אביזר סמוי אביזר תקרה סמוי מחובר למסילה חשמלית M-100/500
 

 

חלקים להתקנת תקרה עם מסילה H אביזרים להתקנת מסילה H לתקרה
מק"ט 41118430
 

 

צינור הארכה לתיקרהצינור להתקנת תקרה עם מסילה H
מק"ט 8033101
 

 

מסילת H מורכבת לתקרהמסילת H מורכבת לתקרה
 

 

אביזר צד למסילת Hאביזר צד למסילת H
מק"ט 8190808
 

 

בורג קודח פחבורג פח קודח 412x13
לחיבור אביזר צד למסילת H
מק"ט 70000439
 

 

חיבור צד למסילת H חיבור צד למסילת H
 

 

התקנת מסילה F באמצעות קדחים במסילה

 

 

קדחים להתקנת מסילה F
 

 

קושרות לוילונות פלדים בננה

 

 

סוגים ומידות לקושרות
קושרות כוללות וו תליה (אחד לכל קושרת בגוון מתאים)
סטנדרטיות מחוזקות
אורך קושרת 700 מ"מ אורך קושרת 700 מ"מ
רוחב קושרת 100 מ"מ רוחב קושרת 100 מ"מ
בקצוות משולש מסרט שקוף 20X5 מ"מ מחוזק ע"י שטייף 100 מ"מ
  בקצוות משולש מסרט שקוף 20X5 מ"מ 
 

 

ווי תליה לוילונות פלדים בננה

 

 

וו תליה לקושרותוו תליה לבן לוילון פלדים בננה
גוון לבן, מספר 30100
 

 

וו תליה לקושרות וו תליה ניקל לוילון פלדים בננה
גוון ניקל, מספר 800
 

 

וו תליה לקושרותוו תליה נחושת לוילון פלדים בננה
גוון נחושת, מספר 801
 

 

וו תליה לקושרותוו תליה ברונזה לוילון פלדים בננה
גוון ברונזה, מספר 802
 

 

אופציות ותוספות לוילונות פלדים בננה

גובה שטייף
8431 - גובה שטייף סטנדרטי 10 ס"מ.
8432 - שטייף בגובה 12 ס"מ.
8433 - שטייף בגובה 15 ס"מ.
8434 - שטייף בגובה 20 ס"מ.
פורטירות
8471 - פורטירות בלבן.
8472 - פורטירות בקרם.
8473 - פורטירות בזהב.
ידיות
8476 - חבל משיכה.
8477 - מוט משיכה שקוף.
8478 - מוט משיכה מלופף.
 

 

תוספות לוילונות פלדים בננה

תוספת ביטנה
8411 - תפירת ביטנה 140 ס"מ.
8412 - תפירת ביטנה 289 ס"מ.
8491 - ראש זר שטייף 10-12 מ"מ או סרט 3-9 ס"מ.
8492 - ראש זר שטייף 15-20 מ"מ או סרט 12-18 ס"מ.
8493 - מכפלת זרה.
8494 - תפירת בורדים.
8495 - שילובי בדים.
8498 - אלכסון בראש.
8499 - אלכסון במכפלת תחתונה.
8512 - וילונות ברצף.
מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה