ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
התקנת ריצוף פי וי סי - pvc

התקנת והדבקת רצועות ריצוף פי וי סי - pvc


 הוראות התקנה והדבקה לריצוף פי וי סי - pvc לפי העוגנפלסט

הכנת פני שטח רצפת הבסיס


פני שטח רצפת התשתית, צרכים להיות בסיס קשה, מפולס, עבש, נקי ומוחלק.
רצפת הבסיס צריכה להיות נקייה מחריצים, בליטות, לכלוך ופסולת.
חריצים יש למלא ולטפל מראש בחומר מתאים.

על תשתית הבטון להיות מוחלקת בהחלקת הליקופטר במשטחים, מיושרת וחלקה בשיפולים ללא שאריות סיד, צבע או כל חומר אחר.
ביציקת בטון חדשה יש לוודא התייבשות מלאה, ביצוע ההדבקה יעשה לאחר 21 יום לפחות כשהבטון הגיע להתייבשות של 75% לפחות.
כל ריצוף ישן: שטיח,וניל,לינוליאום או גומי, יוסר במלואו.

התקנה על גבי ריצוף קשיח ישן: קרמיקה, שיש, עץ, אפשרי ודורש מילוי לפי הצורך ויישור פני השטח להחלקה ופילוס אופטימאליים.
רמת הסטייה המותרת לפילוס, מכסימום של 3 מ"מ לאורך 3 מטר.

הכנת שכבת הביניים לריצוף פי וי סי - pvc - השפכטל

יש למרוח שכבת שפכטל מקשרת בעובי של כ - 1 מ"מ על פני כל המשטח המיועד להדבקת ריצוף פי וי סי - pvc.
כל שקע, חריץ או אי אחידות ישלתקן באמצעות שפכטל או סרגל.
סוג השפכטל יקבע על פי המלצת יצרן יריעות צייפוי פיויסי.
בגמר ההחלקה והייבוש יש לנקות את השטח מכל שארית ואבק.

הכנה והנחת יריעות ציפוי פי וי סי - pvc

הכנת יריעות ריצוף פי וי סי - pvc באורכים המתאימים וסימון קו ההנחה.
מומלץ לפרוס את היריעות מהגליל לפחות 24 שעות לפני ההנחה על מנת לוודא את פילוסן.
בשימוש עם דבק מגע, יש למרוח את פני הרצפה ופני היריעות במלואן.
בשימוש עם דבק אקרילי יש למרוח את פני הרצפה בלבד.

יש לשים דגש על זמן חשיפה אופטימלי של הדבק (זמן חשיפה קצר מדי יצור בועות ואזמן ארוך מדי יפגע בכושר ההדבקה).
לאחר המתנה של כ - 20 דקות תוצמד היריעה למשטח הרצפה ע"פ סימון הקו המנחה בגלילה ולחיצה כלפי הרצפה להדבקה מלאה תוך כי הוצאת האוויר.
הידוק במשקולת גלילה על יריעות ריצוף פי וי סי - pvc.

תיקוני שוליים במידת הצורך והכנת חריצי החיבור בין היריעות להלחמה.
יש להמתין 24 שעות בין הדבקת יריעות ריצוף פי וי סי - pvc להלחמות.
הלחמת חריצי החיבור בין היריעות באמצעות חוטי הלחמה תואמים ומלחם מתאים.

איטום הקצוות, הדבקת השיפולים והתקנת פרטי חיבור וגמר (פנלים, ספים).
יש לוודא אוורור חלל העבודה בעת ההתקנה. חל איסור מוחלט על שימוש באש בחלל זה כולל עישון ובישול.
סוג הדבק יקבע על פי המלצת יצרן יריעות פי וי סי - pvc.
מנע תנועה על גבי המשטח החדש לפחות ל - 24 שעות.


הנחת אריחים לריצוף פי וי סי - pvc

שלבי העבודה להנחת אריחי ריצוף פי וי סי - pvc


תכנון פריסת האריחים וסימון קו ההנחה מנקודת מוצא פינתית
מומלץ לפרוס את האריחים לפחות 24 שעות לפני ההנחה על מנת לוודא את פילוסן.

בשימוש עם דבק מגע יש למרוח כמות של מספר מטר מרובע על פני הרצפה וכמות תואמת על פני אריחים.
בשימוש עם דבק אקרילי יש למרוח כמות של מספר מטרים על פני הרצפה בלבד.

לאחר המתנה של כ - 20 דקות יוצמדו האריחים למשטח הרצפה ע"פ סימון הקו המנחה בגלילה ולחיצה לריצפה להדבקה מלאה תוך כדי הוצאת האוויר.
יש להקפיד על זמן חשיפה אופטימלי של הדבק (זמן חשיפה קצר מדי יצור בועות ואזמן ארוך מדי יפגע בכושר ההדבקה).
הצמדת כל אריח למקומו תוך שימת דגש על קווי הסימון הידוק הקצוות ויישור.
המשך מריחת דבק והידוק האריחים עד לחיפוי מלוא המשטח.
הידוק במשקולת גלילה על האריחים.

במידת הצורך ולאחר המתנה של 24 שעות הלחמת חריצי החיבור בין האריחים באמצעות חוטי הלחמה תואמים ומלחם ייעודי.
איטום הקצוות, הדבקת השיפולים והתקנת פרטי חיבור וגמר (פנלים, ספים).

יש לוודא אוורור חלל העבודה בעת ההתקנה. חל איסור מוחלט על שימוש באש בחלל זה כולל עישון ובישול.
סוג הדבק יקבע על פי המלצת יצרן יריעות ריצוף פי וי סי - pvc.

מנע תנועה על גבי המשטח החדש לפחות ל - 24 שעות.


הנחת ריצוף פי וי סי - pvc אנטיסטטי / מוליך

מומלץ כי יבוצע על ידי מתקין מוסמך ובהתאם להוראות יצרן היריעות.

  לטבלת שימושים ובחירת ריצוף פי וי סי - PVC.
 
  לקטלוג צבעים וגוונים של ריצוף פי וי סי - PVC.

  הוראות אחזקה וניקיון לריצוף פי וי סי תוצרת העוגנפלסט.  

 

מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה