ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
וילונות גלילה 25-38 מ"מ

התקנת וילונות גלילה עם מנגנון 28-38 מ"מ


התקנת וילון גלילה 28 מ"מ סט מנגנון ומתאם נגדי


אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהסט מנגנון ומתאם נגדי.

מידות אביזרי ההתקנה בס"מ
אביזרי וילון גלילה 28 מ"מ ס"מ מכסה האביזר
אורך (דופן ארוכה) 6.60  
רוחב 4.45  
כניסה 1.80  
 

 

אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהאביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה
התקנת וילון גלילה 28 מ"מ בתוך מסגרת
אפשרית באמצעות 2 ברגים לדופן צד או לתקרת האביזר.
בתוך מסגרת אלומיניום ניתן לקדוח בורג קודח ללא דיבל.
צד ימין בצילום הינו צד המנגנון.
וצד שמאל הצד הנגדי של המנגנון.
 

 

אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהאביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה
התקנת וילון גלילה 28 מ"מ מחוץ למסגרת
אפשרית באמצעות 2 ברגים בתקרת האביזר.
על מסגרת אלומיניום ניתן לקדוח בורג קודח ללא דיבל.
צד ימין בצילום הינו צד המנגנון
וצד שמאל הצד הנגדי של המנגנון.
 

 

התקנת וילונות גלילה 38 מ"מ

אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהסט מנגנון ומתאם נגדי.

מידות אביזרי התקנה בס"מ
אביזרי וילון גלילה 38 מ"מ  ס"מ  מכסה האביזר
גובה (דופן ארוכה)  6.80  
רוחב  4.45  
כניסה  2.40  
 

 

אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהאביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה
התקנת וילון גלילה 38 מ"מ
בתוך מסגרת או תקרה אפשרית באמצעות 2 ברגים לדופן צד או לתקרת האביזר.
בתוך מסגרת אלומיניום ניתן לקדוח בורג קודח ללא דיבל.
צד ימין בצילום הינו צד המנגנון.
וצד שמאל הצד הנגדי של המנגנון.
 

 

אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהאביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה
התקנת וילון גלילה 38 מ"מ על מסגרת או קיר
אפשרית באמצעות 2 ברגים לדופן צד או לתקרת האביזר. בתוך מסגרת אלומיניום ניתן לקדוח בורג קודח ללא דיבל.
צד ימין בצילום הינו צד המנגנון.
וצד שמאל הצד הנגדי של המנגנון.
 

 

תאור מפורט להתקנת וילונות גלילה

(מתאים למתקין וילונות)
התקנת וילון גלילה לתקרה
התקנת וילונות גלילה עם מנגנון בצד ימין.
 1. סמן על התקרה, בהתאם למדידה, קו גבול ימין  באורך של כ-4 ס"מ וניצב לקיר במרחק הרצוי.
 2. החזק את אביזר המנגנון כך שהדופן הצרה כלפי הרצפה ובצד שמאל כלפי המקום המיועד לוילון.
 3. אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילההצמד בצורה זאת את האביזר משמאל לקו הגבול שסימנת וסמן באמצעות העיפרון את מרכז 2 הקדחים האליפסיים אשר בתקרת האביזר והצמוד לתקרה
 4. הורד את האביזר וקדח שני חורים אשר לתוכם תדפוק את שני דיבלים דאג להפעיל שואב אבק בצמוד לקדח בשעת הקדיחה.
 5. הצמד את האביזר בדומה לסעיף 2 לפיו סימנת את הקדחים והברג קלות שני ברגים דרכם.
 6. קח את הוילון בידך הימנית כך שצד המנגנון יהיה אף הוא בצד ימין ואת אביזר המסב החזק בידך השמאלית בדומה לסעיף 2 (דופן תחתונה עם שלושה חריצים כלפי מטה ומימין לאביזר וכלפי הוילון והאביזר אשר התקנת.
 7. הכנס את הוילון באמצעות פין המנגנון (בולט מימין) לתוך הקדח התחתון, בדופן הצרה, ובעודך מצמיד את הוילון לתקרה הכנס את פין אביזר המסב לחריץ האמצעי של אביזר המסב אשר בידך השמאלית.
 8. במצב זה בו הוילון מותקן על אביזר המנגנון ומוחזק בידך לתוך חריץ אביזר המסב, שלוף והנח בצד את הוילון על ידי הרמתו בצד שמאל והמשך להצמיד את אביזר המסב לתקרה.
 9. אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהסמן בדומה לאביזר המנגנון את מרכז הקדחים, קדח עם הפעלת שואב אבק והברג את האביזר למקומו.
 10. התקן את הוילון לתוך האביזרים, תחילה בצד המנגנון באמצעות השחלת פין המנגנון לקדח התחתון של אביזר המנגנון בצד ימין ואחר כך השחל מלמעלה למטה את פין המסב בצד שמאל. לתוך החריץ האמצעי של אביזר המסב.
 11. במידה והוילון לא מותקן צמוד מספיק לאביזרים ניתן להורידו ובאמצעות שחרור 
      בורגי האביזר להצמידם או להרחיקם לפי הצורך.
 12. חזק את בורגי שני האביזרים.
 13. השחל את כיסויי האביזר לתוך האביזר. חלקו המעוגל כלפי מטה.
 14. אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהאביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהקביעת בלמי הוילון ע"י מחברי השרשרת:
  2 מחברים מצורפים לוילון. כוון וקבע אותם כך שמחבר אחד יהיה צמוד לצינור ולמנגון במצב של וילון אסוף כלפי מעלה והשני צמוד למנגנון במצב של וילון פרוס למטה בגובה שתבחר.
 

 

התקנת וילון גלילה לקיר

(למתקין וילון גלילה) עבור התקנת וילונות גלילה עם מנגנון בצד ימין.
 1. אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילהסמן על הקיר, בהתאם למדידה ומיקום התקנה, פינה ימנית עם קווי גבול ימין ועליון באורך של כ-4 ס"מ כל קו. 
  הקפד שקו גבול ימין יהיה מקביל לדופן ימין של המשקוף וקו גבול עליון מקביל לתקרה.
 2. בדומה ל-1 סמן פינה בצד שמאל ברוחב הוילון, כפי שהוזמן.
 3. החזק את אביזר המנגנון כך שהדופן הצרה כלפיך.
 4. הצמד את האביזר באופן זה ובדיוק לפינה הימנית. הקפד להצמיד את האביזר במקביל ובצמוד לקווים המסומנים.
 5. סמן באמצעות העיפרון את מרכז 2 הקדחים האליפסיים אשר בדופן הצמודה לקיר.
 6. הורד את האביזר וקדח שני חורים אשר לתוכם תדפוק את שני דיבלים דאג להפעיל שואב אבק בצמוד לקדח בשעת הקדיחה.
 7. הצמד את האביזר בדומה לסעיף 2 לפיו סימנת את הקדחים והברג שני ברגים דרכם.
 8. אחוז את הוילון בידך הימנית כך שצד המנגנון יהיה אף הוא בצד ימין ואת אביזר המסב החזק בידך השמאלית בדומה לסעיף 2 (דופן תחתונה עם שלושה חריצים כלפיך ומימין לאביזר וכלפי הוילון והאביזר אשר התקנת.
 9. הכנס את הוילון באמצעות פין המנגנון (בולט מימין) לתוך הקדח העליון, בדופן הצרה, ובעודך מצמיד את הוילון לתקרה הכנס את פין אביזר המסב לחריץ העליון של אביזר המסב אשר בידך השמאלית.
 10. במצב זה בו הוילון מותקן על אביזר המנגנון ומוחזק בידך לתוך חריץ אביזר המסב, שלוף והנח בצד את הוילון על ידי הרמתו בצד שמאל והמשך להצמיד את אביזר המסב לקיר, האביזר אמור להיות צמוד לפינה השמאלית אשר סימנת פלוס מינוס מספר מ"מ אך המיקום החדש הוא המדויק והקובע.
 11. סמן בדומה לאביזר המנגנון את מרכז הקדחים, קדח עם הפעלת שואב אבק והברג קלות את האביזר למקומו.
 12. אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילההתקן את הוילון לתוך האביזרים. תחילה בצד המנגנון באמצעות השחלת פין המנגנון לקדח העליון של אביזר המנגנון בצד ימין ואחר כך השחל מלמעלה למטה את פין המסב בצד שמאל לתוך החריץ העליון של אביזר המסב.
 13. במידה והוילון לא מותקן צמוד מספיק לאביזרים ניתן להורידו ובאמצעות שחרור בורגי האביזר להצמידם או להרחיקם לפי הצורך.
 14. באמצעות הפלס וודא כי הוילון מקביל. לפילוס מדויק ניתן להגיע ע"י שחרור בורגי האביזר והזזתו בתוך  הקדחים האלפסים.
 15. השחל את כיסויי האביזר לתוך האביזר. חלקו המעוגל מלפנים.
 16. קביעת בלמי הוילון ע"י מחברי השרשרת:
        2 מחברים מצורפים לוילון. כוון וקבע אותם כך שמחבר אחד יהיה צמוד ללצינור ולמנגון במצב של וילון אסוף כלפי מעלה והשני צמוד למנגנון במצב של וילון פרוס למטה בגובה שתבחר.
מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה