ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
וילונות גלילה 45 מ"מ

התקנת וילון גלילה עם צינור 45 מ"מ

אביזרים מצורפים להתקנת וילון גלילה 45 מ"מ:אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה

1.אביזר מנגנון עם צלב במרכזו.
2.אביזר מסב, נגדי עם קדח במרכזו.
3.כיסוי לאביזרי ההתקנה.
4.שרשרת פלסטיק או מתכת.
5.דיבלים ובורגי קיר.

סט מנגנון ומתאם נגדי לוילון גלילה 45 מ"מ
אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה

 מידות אביזרי ההתקנה בס"מ
     מכסה האביזר
אורך (יציאה)  7.9  
רוחב דופן יציאה   6.5  
רוחב כולל  8.2  
 אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה  אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה  אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה  אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה  אביזרי התקנה ומנגנון לוילון גלילה


  א. התקנה לתקרה עבור וילון גלילה עם מנגנון בצד ימין
1 סמן על התקרה, בהתאם למדידה, קו גבול ימין באורך של כ-4 ס"מ וניצב לקיר במרחק הרצוי וקו גבול שמאלי במרחק רוחב הוילון המוזמן.
2 החזק את אביזר המנגנון כך שהדופן המעוגלת כלפי הרצפה ודופן הזוית כלפי התקרה ולכיוון שמאל, כלפי המקום המיועד לוילון.
3 הצמד בצורה זאת את האביזר משמאל לקו הגבול שסימנת וסמן באמצעות העיפרון את מרכז 2 הקדחים, אליפסי ועגול, אשר בזווית האביזר והצמוד לתקרה.
4 הורד את האביזר וקדח שני חורים אשר לתוכם תדפוק את שני הדיבלים. דאג להפעיל שואב אבק בצמוד לקדח בשעת הקדיחה. 
5 הצמד את האביזר בדומה לסעיף 2 לפיו סימנת את הקדחים והברג קלות שני ברגים דרכם. 

6


התקן את הוילון לאביזר באמצעות הפין השטוח לצד המנגנון והצמד אותו לתקרה. בדוק שהפין משמאל מגיע לקו הגבול השמאלי אשר סימנת בתקרה. מכיוון שפין זה הינו קפיצי מומלץ כי קו הגבול יהיה במרכז הפין או בכל מקום אחר לאוך הפין ולבחירתך לפי הצורך, שנה וסמן קו גבול חדש לפי בחירתך.
  
7 הורד את הוילון והצמד את אביזר המסב לצד קו הגבול השמאלי בדומה לסעיף 2 (דופן מעוגלת כלפי הרצפה ודופן הזוית כלפי התקרה ולכיוון ימין, כלפי המקום המיועד לוילון ואביזר המנגנון).  
8 סמן בדומה לאביזר המנגנון את מרכז הקדחים, קדח עם הפעלת שואב אבק והברג את האביזר למקומו.
9 התקן את הוילון לתוך האביזרים, תחילה לצד שמאל, השחל את הפין לתוך קדח אביזר המסב ותוך כדי לחיצה השחל את הפי השטוח בצד ימין לתוך הצלב באביזר המנגנון.
10 במידה והוילון לא מותקן צמוד מספיק לאביזרים ניתן להורידו ובאמצעות שחרור בורגי האביזר להצמידם או להרחיקם לפי הצורך.
11 הורד את הוילון ע"י לחיצתו לצד שמאל, חזק את בורגי שני האביזרים והרכב חזרה. 
12 השחל את כיסויי האביזר לתוך האביזר, חלקו המעוגל כלפי מטה.
13

קביעת בלמי הוילון ע"י מחברי השרשרת:
על גבי השרשרת 2 מחברים מפלסטיק או מתכת לפי השרשרת המוזמנת.
כוון קבע אותם כך שמחבר אחד יהיה צמוד לצינור ולמנגון במצב של וילון אסוף כלפי מעלה והשני צמוד למנגנון במצב של וילון פרוס למטה בגובה שתבחר.
  ב. התקנה לקיר עבור וילון גלילה עם מנגנון בצד ימין
 1 סמן על הקיר, בהתאם למדידה ומיקום התקנה, פינה ימנית עם קווי גבול ימין ועליון באורך של כ-4 ס"מ כל קו.הקפד שקו גבול ימין יהיה מקביל לדופן ימין של המשקוף וקו גבול עליון מקביל לתקרה.
 2 בדומה ל-1 סמן פינה בצד שמאל במרחק רוחב הוילון, כפי שהוזמן. 
 3 החזק את אביזר המנגנון כך שהדופן המעוגלת כלפיך ודופן הזוית לכיוון שמאל, כלפי המקום המיועד לוילון.
 4 הצמד את האביזר באופן זה ובדיוק לפינה הימנית. הקפד להצמיד את האביזר במקביל ובצמוד לקווים המסומנים וסמן באמצעות העיפרון את מרכז 2 הקדחים אליפסי ועגול אשר בזווית האביזר והצמוד לקיר
 5 הורד את האביזר וקדח שני חורים אשר לתוכם תדפוק את שני דיבלים דאג להפעיל שואב אבק בצמוד לקדח בשעת הקדיחה. 
 6 הצמד את האביזר בדומה לסעיף 2 לפיו סימנת את הקדחים והברג קלות שני ברגים דרכם. 
 7 התקן את הוילון לאביזר באמצעות הפין השטוח  לצד המנגנון והצמד אותו לקיר. בדוק שהפין משמאל מגיע לקו גבול שמאלי אשר סימנת על הקיר. מכיוון שפין זה הינו קפיצי מומלץ כי קו הגבול יהיה במרכז הפין או בכל מקום אחר לאורך הפין ולבחירתך לפי הצורך, שנה וסמן קו גבול חדש לפי בחירתך.
 8 הורד את הוילון והצמד את אביזר המסב לצד קו הגבול השמאלי בדומה לסעיף 2 (דופן מעוגלת כלפיך ודופן הזוית לכיוון ימין, כלפי המקום המיועד לוילון ואביזר המנגנון). 
 9 סמן בדומה לאביזר המנגנון את מרכז הקדחים, קדח עם הפעלת שואב אבק והברג את האביזר למקומו.
 10 התקן את הוילון לתוך האביזרים, תחילה לצד שמאל, השחל  את הפין לתוך קדח אביזר המסב ותוך כדי לחיצה השחל את הפין השטוח בצד ימין לתוך הצלב באביזר המנגנון.
 11 במידה והוילון לא מותקן צמוד מספיק לאביזרים ניתן להורידו ובאמצעות שחרור בורגי האביזר להצמידם או להרחיקם לפי הצורך.
 12 הורד את הוילון ע"י לחיצתו לצד שמאל, חזק את בורגי שני האביזרים והרכב חזרה. 
 13 השחל את כיסויי האביזר לתוך האביזר. חלקו המעוגל כלפיך.
 14
קביעת בלמי הוילון ע"י מחברי השרשרת:
 מצורפים 2 מחברים מפלסטיק או מתכת לפי השרשרת המוזמנת.
וכוון קבע אותם כך שמחבר אחד יהיה צמוד לצינור ולמנגון במצב של וילון אסוף כלפי מעלה והשני צמוד למנגנון במצב של וילון פרוס למטה בגובה שתבחר.


התקנת וילון גלילה
עם צינור 45 מ"מ (אביזרים נוספים)

מנגנון ואביזרי התקנה לוילון גלילה 45 מ"מ וילון גלילה 45 מ"מסט מנגנון ומתאם נגדי

מידות אביזרי ההתקנה בס"מ - לפי אביזר התקנה לדופן עליון (תקרה)

     מכסה האביזר
גובה  8.70  8.75
רוחב   6.70  7.00
כניסה  2.90  3.70
 
     
התקנה בתוך מסגרת לוילון גלילה 45 מ"מ
אפשרית באמצעות 2 ברגים לדופן צד או לתקרת האביזר.
בתוך מסגרת אלומיניום ניתן לקדוח בורג קודח ללא דיבל.מנגנון ואביזרי התקנה לוילון גלילה 45 מ"מ
 מנגנון ואביזרי התקנה לוילון גלילה 45 מ"מ
     
     
     
מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה