ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
וילונות מוט בתוך מסגרת

מדידה לוילון הסטה על מוט בתוך מסגרת/"נישה"

מדידה לוילון בד על מסילה בתוך מסגרת

ככלל, מומלץ לבחור את מוט הוילון לפני מדידה סופית לוילון.


עומק המסגרת

בתוך מסגרת של חלון, דלת או בין קירות כאשר ההתקנה היא לתקרת המסגרת או לצידיה דרוש עומק מינימאלי של חצי עומק קיפול הוילון ועוד 0.5 ס"מ.
מידה זו דרושה להתקנת אביזרי ההתקנה של המוט.


רוחב מוט הוילון

מדוד משמאל לימין בתוך המסגרת והפחת 0.5 ס"מ מהמדידה אשר מדדת.
מידה זאת היא היא מידת המוט כולל קישוטי סיומת.
מידת רוחב המוט ומסלול הוילון היא המידה בין הסיומות.
לכיסוי מלא מומלץ להזמין מוט ללא סיומת.
מוט הוילון ימוקם מתחת לתקרת המסגרת במרחק המתאים לסוג הכותרת (ראש).
בדוק מיקום ואפשרויות ההתקנה.


מרחק מוט הוילון מתקרת המסגרת

המרחק בו ימוקם המוט הינו בהתאם לסוג הוילון אביזרי ההתקנה והכותרת (ראש).


גובה הוילון

המידה המדוייקת להזמנת גובה הוילון הינה המידה מהקצה העליון של הוילון למקום נפילת הוילון.
קבע את מיקום המוט ומדוד מהקצה העליון של המסגרת ועד למקום נפילת הוילון.
בתוך מסגרת מדוד ב- 3 מקומות ובחר את המידה הקטנה מבניהם.
מהמידה הקטנה הפחת לפחות 1.5 ס"מ. מדידה לוילון הסטה על מוטמוט לוילון מותקן בדרך כלל נמוך מהקצה העליון של הוילון.
קוטר המוט, רגליות ההתקנה וצורת ההתקנה, לקיר או לתיקרה ילקחו בחשבון תפירת גובה הוילון.


וילונות צמודים

למדידה של וילונות צמודים יש להשאיר מרחק של לפחות 0.5 ס"מ בין וילון לוילון.
מרחק זה הוא מרווח סטייה.
בוילונות צמודים מומלץ לוותר על הסיומות של הצדדים הנפגשים.


חלוקת הוילון

בחר בין וילון בחלק יחיד או וילון מחולק לשתיים.


צד פתיחה

קבע את כיוון הפתיחה של הוילון לימין, שמאל או פתיחת אמצע.

עיין גם בהנחיות כלליות למדידת וילונות הצללה - צלונים.

מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה