ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
וילונות מסילה בתוך מסגרת

מדידה לוילון מסילה בתוך מסגרת/"נישה"

עומק המסגרת

בתוך מסגרת של חלון, דלת או בין קירות כאשר ההתקנה היא לתקרת המסגרת דרוש עומק מינימאלי של חצי עומק קיפול הוילון ועוד 0.5 ס"מ.
מידה זו דרושה להתקנת אביזר ההתקנה של המסילה.


רוחב מסילה

מדוד משמאל לימין בתוך המסגרת והפחת 0.5 ס"מ מהמדידה אשר מדדת.
מידה זאת היא גם מידת אורך המסילה.

גובה הוילון

מדוד מלמעלה למטה בתוך המסגרת ב- 3 מקומות ובחר את המידה הקטנה מבניהם.
מהמידה הקטנה הפחת לפחות 1.5 ס"מ.

וילונות צמודים

למדידה של וילונות צמודים יש להשאיר מרחק של לפחות 0.5 ס"מ בין וילון לוילון.

צד פתיחה

קבע את כיוון הפתיחה של הוילון לימין, שמאל או פתיחת אמצע.


עיין גם בהנחיות כלליות למדידת מוצרי הצללה.
מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה