ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
וילונות מסילה על מסגרת

מדידה לוילונות מסילה על מסגרת/"נישה"

מדידה לוילון הסטה על מסגרת
וילון הסתה מותקן על מסגרת עם זוויות הרחקה מתאימות אלה עם קיימת תקרה צמודה.
על מסגרת מומלץ להתקין וילונות הסתה כך שהם מכסים שטח גדול משטח החלון בצדדיו ובחלקו התחתון ככל שניתן.

רוחב מסילה

קבע גבולות וילון מימין, משמאל ועל המסגרת לפי טעמך ובחירתך.
מומלץ עבור חשיפת המסגרת במצב אסוף להוסיף לרוחב המסגרת כ-10-15 ס"מ.
המידה אשר תמדוד היא מידת אורך המסילה להזמנת הוילון.

גובה הוילון

מדוד גובה המסגרת והוסף במידת האפשר לפחות כ- 10 ס"מ לפי טעמך ובחירתך.
מעל מזגן בליטה או רצפה  מדוד 3- מדידות גובה, מימין, משמאל ובמרכז ובחר את המידה הקטנה מבינהם.
השאר רווח של לפחות 1.5 ס"מ מהמידה הקטנה אשר בחרת.

מדידה לוילון בד הסטה עם מסילה

וילונות צמודים

למדידה של מספר וילונות צמודים יש להשאיר לפחות 0.5 ס"מ בין וילון לוילון.

צד פתיחה

קבע את כיוון הפתיחה של הוילון לימין, שמאל או פתיחת אמצע.


עיין גם בהנחיות כלליות למדידת מוצרי הצללה.
מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה