ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
מפגש בין צלונים אופקיים

 

מפגש בין צלונים


עומק צלון

במפגש צלונים יש להפחית את עומק הצלון לפי הטבלה, בתוספת כ- 0.5 ס"מ למרווח וטעות סטייה מקובלת במפעל.
התרשימים לפי 3.5 ס"מ, מתאימים לוילונות ונציאנים 12.5-16-25 מ"מ ווילון דואט.

סוג צלון עומק מסילה לפי צלון
ונציאני 16 מ"מ 1.6 - 3.0 ס"מ
ונציאני 25 מ"מ כ- 3.0 ס"מ
ונציאני 50 מ"מ כ- 6.0 ס"מ
דואט 2.70 ס"מ


מפגש צלונים בזוית של 90 מעלות - מפגש מלא


במפגש זה קו ישר במפגש דופן צד של וילון L1
ודופן אחורית של וילון L2.
חלון L1 וחלון L2 ימדדו לפי מדידה רגילה של וילון.
מחלון L2 הפחת לפחות את עומק המסילה 3 ס"מ  ועוד 0.5 ס"מ.
מומלץ להזמין את המנגנונים בצד הנגדי למפגש,
לוילון L1 הזמן מנגנון שמאל ול- L2 הזמן מנגנון ימין.
לוילון בהפעלה חשמלית הזמן צד מנגנון לפי נוחיות החיווט.

 

 

 

 

מפגש צלונים בזוית של 90 מעלות - מפגש פינות


מפגש בין צלונים בזווית

במפגש זה פינה פנימית של וילון L1
נפגשת עם הפינה הנגדית של וילון L2.
חלון L1 וחלון L2 ימדדו לפי מדידה רגילה של וילון.
מכל וילון הפחת את עומק המוצר, 3 ס"מ בדוגמה, 
ועוד מרווח של 0.5 ס"מ.
מומלץ להזמין את המנגנונים בצד הנגדי למפגש,
לוילון L1 הזמן מנגנון שמאל ול- L2 הזמן מנגנון ימין.
לוילון בהפעלה חשמלית הזמן צד מנגנון לפי נוחיות החיווט. 

 

 

מפגש וילונות במפרץ ("נישה") ובזווית כהה


מפגש צלונים במפרץ

חלון L1 יימדד לפי מדידה רגילה של וילון.
בפינה של חלון L1 סמן קו ניצב באורך עומק המפגש.
מקצה הניצב הורד ניצב נוסף לכיוון חלון L2.
נקודת המפגש בין הניצב לחלון L2 היא הנקודה A2
אשר ממנה תתחיל המדידה של חלון L2.
הפחת 0.5 ס"מ מהמדידה של חלון L1.
בצע אותה פעולה מהצד הנגדי לחלון L3.
בדוגמה, לחלון L1 הזמן מנגנון לפי נוחיות השימוש
לחלון L2 מנגנון שמאל ולחלון L3 מנגנון ימין.
בצד הנגדי זווית חדה אשר לא תאפשר הפעלת מנגנון.

 

 

מפגש בין צלונים בזווית

 

 

 

 

 

 

 

מפגש וילונות במפרץ ובזווית חדה


מפגש בין צלונים בזווית

חפש מפינות המפגש למטה את המרחק בין הקירות
אשר שווה לעומק המוצר,
דאג שהמדידה תהיה בניצב לחלון.
במקום זה סמן נקודה על החלון ראה A3 ו- A4.
מנקודות אלה מדוד עד לנקודות A1 ו- A2 בהתאמה.
מכל מדידה הפחת 0.5 ס"מ.

הקפד להזמין מנגנון בצד הנגדי לפינה.

 

 

 

 

מפגש בין צלונים בזווית

 

 

 

 

 

מפגש בין צלונים בזווית

 

 

 

 

 

זכור בכל מדידה את ההנחיות הכלליות

מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה