ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
מסילה מעוגלת לוילונות ורטיקלים

מדידה לוילון ורטיקלי עם מסילה מעוגלת


וילון ורטיקלי עם מסילה מעוגלתניתן לקבל שני סוגי מסילה מעוגלת לוילון ורטיקלי: מסילה מעוגלת אנכית ומסילה מעוגלת אופקית.

 

 

 

 

 

 

 

 

סילה מעוגלת אופקיתמסילה מעוגלת אופקית לוילון ורטיקלי

 

 

 

 

 

 

 

 

וילון ורטיקלי מעוגל אופקי
שלבי הוילון נעים במסלול מעוגל ביחס לרצפה.

מדידה למסילה מעוגלת לוילון ורטיקלי  אופקית:
A - מידת מיתר במעגל.
H - אנך למעגל ממרכז A.
B - היקף הוילון, רוחב הוילון.

 

 

 

 

 

 

מסילה מעוגלת אנכית לוילון ורטיקלי

שלבי הוילון נעים במסלול ישר ביחס לרצפה.
מסלול השלבים מעוגל ביחס לקיר.
איסוף השלבים במסילה זו כלפי המרכז לנקודה הגבוהה.

 

 

 

 

 

 

 

 

מדידה לוילון ורטיקלי מעוגל אנכית
A - מידת מיתר במעגל.
H - אנך למעגל ממרכז A.
C - גובה הוילון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדידה לוילון ורטיקלי מעוגל עם מקטע ישר
A - מידת מיתר במעגל.
H - אנך למעגל ממרכז A.
B - היקף הוילון, רוחב הוילון.
C - מקטע הישר.
D - ישר לקביעת זווית C ביחס למעגל.

שים לב!!!
הזמן מסילה ישרה תואמת לפרופיל המסילה המעוגלת.

 

 

 

 

מדידה לוילון ורטיקלי חשמלי מעוגל מדידה לוילון ורטיקלי מעוגל עם מנוע חשמלי

מנוע לורטיקלי ממוקם בצד שמאל,  המנוע צמוד למסילה ולכן נדרש קטע ישר של 45 ס"מ.
ליחידות גדולות ושלבי פי וי סי נדרש מנוע מדגם משופר.

 

 

 

מידות מתאימות לוילון ורטיקלי מעוגל

 אורך קשת (B)  גובה שלבים
 עד 500 ס"מ  עד 500 ס"מ

 

רדיוס מינימלי לבד 89 מ"מ, 65 ס"מ ולבד 127 מ"מ, 90 ס"מ.
למסילה עגולה אנכית, רדיוס מינימלי 50 ס"מ וזווית מכסימלית 110 מעלות.

מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה